Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Jeg har aldri sagt at man ikke bør endre på lokale forhold. Det jeg har sagt er at man må tenke på konsekvensene av det man gjør - før man gjør det.
Vis hele sitatet...
Ja. Det er tilrådelig å vurdere konsekvensene av et tiltak før det gjennomføres. Veie kost opp mot nytte. Derfor spør jeg deg igjen:Hva har størst global miljømessig nytte av å redusere
  1. norsk petroleumseksport, eller
  2. norsk fødselsrate?

På petroleumsfronten er vi altså en supermakt, enten de nåværende tallene tilsier en andre, tredje eller tyvende plass. På barnefronten er vi derimot et latterlig lite land med en fødseksrate som allerede er så lav at vi er avhengige av innvandring for å holde folketallet stabilt. Hvor synes du vi kan oppnå mest og få mest gjennomslag i internasjonal sammenheng?


Så var det konsekvenser! Hva har størst negative konsekvenser for nåværende og kommende generasjoner i Norge? Får vi det kjipest om vi
  1. reduserer vår inntekt (og således kanskje levestandard), eller
  2. reduserer de lave fødselstallene ytterligere?
Er dette virkelig noe vi trenger å utrede og kontemplere over?

Sitat av legalize_it Vis innlegg
Sett fra et globalt perspektiv har verden en utfordring med overbefolkning. Utfordringene er størst i fattige land, men disse higer naturligvis også etter en bedre levestandard. Det kunne tenke seg at vi kunne avlaste disse landene ved å la noen fler av disse menneskene få komme til Norge.
Vis hele sitatet...
Men er ikke da en reduksjon i folketallet her på berget nettopp en slik symbolpolitikk du forrakter? Hvis vi ikke oppnår noe annet enn å gå foran med et godt eksempel så er jo gesten per definisjon symbolsk!

Sitat av legalize_it Vis innlegg
Grunnen til at jeg skrev "se på" og ikke noe bastant er selvsagt fordi jeg vet at det ville være svært vanskelig å få til både politisk sett og i praksis.
Vis hele sitatet...
Hva så? At du innser at det er ugjennomførbart endrer ikke det faktum at du mener det er riktig.

Slik jeg ser det ønsker du at vi skal gjennomføre drakoniske endringer som vil ha ekstremt negative konsekvenser for oss selv (slutte å få barn), til tross for at denne handlingen neppe vil påvirke verden som helhet overhode. Videre ønsker du at vi ikke skal bruke den makten vi faktisk har i kraft av å være en av verdens største petroleumsaktører, fordi du mener vi ikke kan oppnå noe med det og det vil ha negative konsekvenser for oss. Argumentet ditt kunne vært et vers i ei barnevise av Alf Prøysen...
Sist endret av Myoxocephalus; 8. september 2019 kl. 12:53.