Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Den 8. største på råolje og 3. største på gass? Her tror jeg du blander tallene så det holder. Det bekreftes ved at du glemmer å nevne USA som er verdens største produsent av gass.
Vis hele sitatet...
Les det myoxo skreiv ein gong til. Han skreiv eksportør.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
For ordens skyld i følge Wiki er vi på 7 plass når det gjelder gass og 15. plass når det gjelder olje
Vis hele sitatet...
Fortsatt relativt langt oppe på lista mao. Google plasserer oss forøvrig som #2 når det kjem til gasseksport. Det er mindre viktig; faktum er at vi er store på olje og gass.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Forsvinner den norske produksjonen logisk å anta at disse kuttene ikke blir opprettholdt videre. Og i tillegg risikerer man å få et hopp i oljeprisen som gjør ytterligere prosjekter lønnsomme, f.eks utslipps-tung tungolje.
Vis hele sitatet...
Eit prishopp på olje vil og gje eit stort incentiv til alternativ til olje. På kort sikt kan det føre til auka bruk av dårlege oljekjelder. I eit femårsperspektiv kan det føre til mindre oljebruk, og på kort sikt kan det føre til at flybillettar vert dyrare, og nokon kuttar ut den weekendturen til London. Då har vi jo oppnådd noko?
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Og hva vil det føre til for Norge? I Telemark importerer vi allerede gass på båt fra USA. Med mindre man kutter i etterspørselen vil et kutt i norsk oljeproduksjon bare føre til flere båter fra USA, Russland osv til Norge - og resten av Europa. Om vi har råd til å kjøpe gassen da selvsagt.
Vis hele sitatet...
Her er argumentet ditt at om vi kutter oljeproduksjonen, men ikkje gjer nokon andre tiltak, og ingen andre gjer nokon andre tiltak, så vil status quo fortsettje.

Jo, men... det er ingen som meiner det. Spørsmålet er i stor grad om Noreg skal satse som pionerar, og ta konsekvensen av klimaendringar, delvis fordi vi trass alt har tent oss søkkrike på å tilgjengeleggjere hydrokarboner.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Sett fra et globalt perspektiv har verden en utfordring med overbefolkning. Utfordringene er størst i fattige land, men disse higer naturligvis også etter en bedre levestandard. Det kunne tenke seg at vi kunne avlaste disse landene ved å la noen fler av disse menneskene få komme til Norge.
Vis hele sitatet...
Nei, overbefolking er ikkje eit stort problem. Tal ungar flatar ut relativt kjapt med utdanning og helsevesen. Dei fleste er samde om rimeleg kjapp utflating i befolkingsveksten.

Men vi kan heller ikkje forvente at dei landa som i dag er på veg inn i den overgangen skal ha råd til å produsere ny teknologi. Det er dyrt, og vi har den økonomiske ryggrada til det.