Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
legalize_it: Her var det litt for mye til at jeg gidder å se på alt i detalj, men la oss velge ut to overordna påstander og hva de implisereret hevdes altså at norske endrigner i oljeproduksjonen ikke vil påvirke internasjonale tilbud eller konsum, til tross for at vi i verdenssammenheng er den åttende største eksportøren av råolje og den tredje største på gass - kun slått av av Russland og Qatar. Men vi kan altså ikke påvirke noe siden vi er så små og ubetydelige?
Videre hevdes det at siden vi ikke kan påvirke noe, så vil vi kun skade oss selv uten at det medfører noen positive endringer for verden.
Vis hele sitatet...
Den 8. største på råolje og 3. største på gass? Her tror jeg du blander tallene så det holder. Det bekreftes ved at du glemmer å nevne USA som er verdens største produsent av gass.

For ordens skyld i følge Wiki er vi på 7 plass når det gjelder gass og 15. plass når det gjelder olje

Prognoser sier at Norge vil produsere ca 4 millioner fat oljeekvivalenter per dag fremover. Det siste året har OPEC+ planlagt å kutte produksjonen med 1.2 millioner fat og Saudi Arabia ytterligere 700 000 fat. Dette er land med enorme reserver de er redde for at de ikke får solgt.

Forsvinner den norske produksjonen logisk å anta at disse kuttene ikke blir opprettholdt videre. Og i tillegg risikerer man å få et hopp i oljeprisen som gjør ytterligere prosjekter lønnsomme, f.eks utslipps-tung tungolje.

I tillegg skal man ikke glemme at norsk sokkel er svært moden. De fleste nye felt i dag blir bundet opp mot eksisterende infrastruktur, noe som både er kostnadseffektivt og miljøbesparende.

Og hva vil det føre til for Norge? I Telemark importerer vi allerede gass på båt fra USA. Med mindre man kutter i etterspørselen vil et kutt i norsk oljeproduksjon bare føre til flere båter fra USA, Russland osv til Norge - og resten av Europa. Om vi har råd til å kjøpe gassen da selvsagt.

Dette faller opplagt på sin egen urimelighet, men la oss se det i sammenheng med neste påstand:
Såå... Nå er det plutselig rimelig å prøve å påvirke verden globalt ved å endre lokale forhold likevel? Til tross for at vi her i Norge utgjør mindre enn 0.07% av verdens totale befolkning? Jeg kan forøvrig legge til at fødselstallene våre er på 1.85 barn per kvinne, så det er uansett ikke så jævla mye å hente på barnløshet.
Come on.
Vis hele sitatet...
Jeg har aldri sagt at man ikke bør endre på lokale forhold. Det jeg har sagt er at man må tenke på konsekvensene av det man gjør - før man gjør det. Sett fra et globalt perspektiv har verden en utfordring med overbefolkning. Utfordringene er størst i fattige land, men disse higer naturligvis også etter en bedre levestandard. Det kunne tenke seg at vi kunne avlaste disse landene ved å la noen fler av disse menneskene få komme til Norge.
Grunnen til at jeg skrev "se på" og ikke noe bastant er selvsagt fordi jeg vet at det ville være svært vanskelig å få til både politisk sett og i praksis.