Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Man vil ikke gjøre olje mindre tilgjengelig ved å avslutte norsk produksjon eller leting. Ikke glem at OPEC og partnere som Russland holder igjen produksjonen for å opprettholde prisene. Det eneste man vil få ut av å kutte norsk produksjon er å sette vår økonomi flere titalls år tilbake i tid.
Vis hele sitatet...
Jo, det vil gjere mengda olje på marknaden mindre, og det må kompanserast - anten ved å auke produksjonen andre stader, eller redusere forbruket. Vi må nesten anta at det er dei billegaste oljefelta som produserer til kvar ei tid, og ikkje dei dyraste. Då vil kutt føre til at dyrare kjelder må takast i bruk, som vil heve prisnivået.

I tillegg er det viktig symbolpolitikk. Det er heller ikkje veldig utenkjeleg at olje vert fasa ut før det er tomt, og då kan det vere fornuftig å førebu seg på det, framfor å sittje med postkasser i skjegget den dagen oljeprisen fell som ein stein.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Dersom man i tillegg gjør varer produsert med billig fossil energi mindre tilgjengelig vil man få en ytterligere kostnadsøking som vil gjøre ting enda verre.
Vis hele sitatet...
Ja, og ditto reduserte utslepp.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Om det norske folk - eller andre lands befolkninger er villige til å gå 50+ år tilbake i tid tviler jeg på. Spesielt ikke de fattigste. Vi så konsekvensene i Frankrike når Macron økte drivstoffavgiftene med noen titalls øre. Vi begynner å se tendenser også her i form av bompengepartier.
Vis hele sitatet...
Eg trur du undervurderer kor mykje av endringane som har skjedd i dei seinare år. Det er ikkje snakk om 50 år tilbake i tid. Det er snakk om å bruke energi smartare, og å redusere ting som bilbruk. Det er ikkje snakk om å gå tilbake til utedass. Det er ein stråmann du har laga, og på ingen måte hverken Raudt, MDG eller Venstre sin politikk, sjølv om alle er opptekne av klima.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Når det gjelder tog er det en god tanke mellom mange de største byene i Norge, men en ganske populistisk idé utover det så lenge vi bor så spredt som vi gjør.
Vis hele sitatet...
Dei aller fleste i Noreg bur i urbane område. Du har heilt rett i at jernbane ikkje er eit alternativ i rurale områder, men det er heller ingen som påstår. Det er ein stråmann frå di side. Der er t.d. elbil eit fullgodt alternativ; lokal rushtrafikk er ikkje eit problem på hedmarken.

Men rutene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger er mellom dei mest populære rutene innanlands i Europa. Då bør det vere eit mål å kutte ut dei hundretals flyavgangane der dagleg.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Vi bør bør sammen med resten av verden kutte i utslippene uten å gjøre ekstreme solotiltak med ukjent effekt. I tillegg bør vi se på bosettingspolitikken vår og se hvor hensiktsmessig det er med dagens økonomiske incentiver for å få unger.
Vis hele sitatet...
Kva er det du meiner er solotiltak? Og i svært mange tilfelle må nokon vere pionerar. Teknologien finst ikkje før nokon har utvikla den, og ingen utvikler den før nokon tek den i bruk. Kommersialisering pressar prisar, så å skape eit teknologimarked i Noreg kjem resten av verda til gode, og det kan gi norske kunnskapsmiljø føretrinn.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Sannsynligvis vil ikke det være nok til å komme i rute i forhold til Paris-avtalen og lignende, men man ser i dag at grønn teknologi utvikler seg i rekordfart, noe som forhåpentligvis vil gjøre at vi kan fortsette å kutte i utslipp uten at vi må gå 50 år pluss tilbake i levestandard.
Vis hele sitatet...
Men alternativet ditt er altså å vente på unison einighet? Og ikkje gjere noko, fram til andre gjer noko? Kva er resultatet av at alle tenker det?
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Når det har skjedd alle gangene kommunismen har vært utprøvd i større skala er det ikke så tilfeldig lenger. Kommunisme er ikke kompatibel med oss mennesker.
Vis hele sitatet...
Det er for enkelt. Ingen av landa du tenkjer på hadde demokratikultur i utgangspunktet. Til dels vart landa tungt motarbeida av andre, t.d. Cuba sine erfaringar med amerikansk blokkade.