Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Javel, så satsinga dei har gjort i Oslo vil ikkje ha effekt? Programpunkt som å tilrettelegge for tog på bekostning av fly vil ikkje ha effekt? Å avslutte oljeleiting, og dermed gjere tilgangen på olje vanskelegare vil ikkje ha effekt?

Det er ingen som har sagt at det ikkje vil koste pengar; det vil det. Men vi er i den unike posisjonen at om vi går ti-femten år tilbake i tid i materiell velstand, vil vi fortsatt ligge svært langt oppe i verdssamanheng. Det er lett å gløyme den ekstreme utviklinga.
Vis hele sitatet...
Man vil ikke gjøre olje mindre tilgjengelig ved å avslutte norsk produksjon eller leting. Ikke glem at OPEC og partnere som Russland holder igjen produksjonen for å opprettholde prisene. Det eneste man vil få ut av å kutte norsk produksjon er å sette vår økonomi flere titalls år tilbake i tid.

Dersom man i tillegg gjør varer produsert med billig fossil energi mindre tilgjengelig vil man få en ytterligere kostnadsøking som vil gjøre ting enda verre.

Om det norske folk - eller andre lands befolkninger er villige til å gå 50+ år tilbake i tid tviler jeg på. Spesielt ikke de fattigste. Vi så konsekvensene i Frankrike når Macron økte drivstoffavgiftene med noen titalls øre. Vi begynner å se tendenser også her i form av bompengepartier.

Når det gjelder tog er det en god tanke mellom mange de største byene i Norge, men en ganske populistisk idé utover det så lenge vi bor så spredt som vi gjør.

Korleis vil du kutte utsleppa? Transport og dyrehald er to store utsleppskjelder. Om folk reduserer transportbehovet sitt, eller bytter til betre transportmidler, og kutter ut ein del av kjøttet med alternativ, er det relativt effektive tiltak.
Vis hele sitatet...
Vi bør bør sammen med resten av verden kutte i utslippene uten å gjøre ekstreme solotiltak med ukjent effekt. I tillegg bør vi se på bosettingspolitikken vår og se hvor hensiktsmessig det er med dagens økonomiske incentiver for å få unger.

Sannsynligvis vil ikke det være nok til å komme i rute i forhold til Paris-avtalen og lignende, men man ser i dag at grønn teknologi utvikler seg i rekordfart, noe som forhåpentligvis vil gjøre at vi kan fortsette å kutte i utslipp uten at vi må gå 50 år pluss tilbake i levestandard.

Er det? Eller forveksler du tilfeldigvis totalitære stater med kommunisme?
Vis hele sitatet...
Når det har skjedd alle gangene kommunismen har vært utprøvd i større skala er det ikke så tilfeldig lenger. Kommunisme er ikke kompatibel med oss mennesker.