Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Krisemaksimering er det kanskje ikke, men det er tunnel-syn. Nå er det heldigvis ikke stortingsvalg, men dersom MDG får en maktposisjon på Stortinget vil de ikke klare å gjøre annet å gjøre Norge til et fattigere land med symbolpolitikken sin.
Vis hele sitatet...
Javel, så satsinga dei har gjort i Oslo vil ikkje ha effekt? Programpunkt som å tilrettelegge for tog på bekostning av fly vil ikkje ha effekt? Å avslutte oljeleiting, og dermed gjere tilgangen på olje vanskelegare vil ikkje ha effekt?

Det er ingen som har sagt at det ikkje vil koste pengar; det vil det. Men vi er i den unike posisjonen at om vi går ti-femten år tilbake i tid i materiell velstand, vil vi fortsatt ligge svært langt oppe i verdssamanheng. Det er lett å gløyme den ekstreme utviklinga.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
De surfer i dag på en bølge av folk som tror de redder verden ved å kjøre elbil og ha et par kjøttfrie middager i uka, men når nordmenn begynner å merke konsekvensene av deres politikk i form av vesentlig dårligere levestandard, samtidig som andre land øker sin, vil det nok snu. Vi får bare håpe at det ikke snur for sent.
Vis hele sitatet...
Korleis vil du kutte utsleppa? Transport og dyrehald er to store utsleppskjelder. Om folk reduserer transportbehovet sitt, eller bytter til betre transportmidler, og kutter ut ein del av kjøttet med alternativ, er det relativt effektive tiltak.
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Ellers er ikke Rødt ikke noe bedre. Empiri har vist oss at kommunisme er ensbetydende med diktatur, død og fattigdom.
Vis hele sitatet...
Er det? Eller forveksler du tilfeldigvis totalitære stater med kommunisme?