Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
De fleste er enig i at en selvfølgelig skal arbeide for et bedre klima, men når de krisemaksimerer,
Vis hele sitatet...
Er det krisemaksimering? Er det ikkje heller å fortelje kva vitenskapen meiner vil verte konsekvensane av klimaendring? Er det eit alternativ at du ikkje har forstått kor omfattande konsekvensar det får?
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
står å griner på trikken,
Vis hele sitatet...
[[Citation needed]]
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
prøver å få barn til tro at de skal regne syre i morgen,
Vis hele sitatet...
Her blander du inn sur nedbør. Det er eit problem vi i stor grad har løyst, grunna internasjonalt samarbeid og målretta tiltak, som svovelscrubbere og redusert bruk av svovelholdig olje. Det har relativt lite med global oppvarming å gjere per se.
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
total mangel på økonomiske rådgivere
Vis hele sitatet...
Javel? Lyst til å utdjupe?
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
urelistiske skattepolitikk,
Vis hele sitatet...
Kva er urealistisk med skattepolitikken til MDG?
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
vil at alle skal bo i mini leiligheter i en blokk
Vis hele sitatet...
Kor har du den påstanden frå?
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
vil at alle skal bli veganere
Vis hele sitatet...
Kor har du den påstanden frå? Dei har løfta fram mindre kjøtbruk som sak, både av klima- og helsegrunner, men det er eit stykke derfrå til at dei vil at alle skal verte veganarar... Det framstår som ein karikatur.
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
har null respekt for folk som bor utenfor ring1
Vis hele sitatet...
Så distriktspolitikken gjeld innanfor Ring 1? Skal Nord-Noreg-bana byggast innanfor Ring 1 i Oslo og?
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
vil forby mange fritidsinnteresser
Vis hele sitatet...
[[Citation needed]]
Sitat av UrbanFreak86 Vis innlegg
ønsker åpne grenser
Vis hele sitatet...
Kor står det at dei ynskjer åpne grenser?

Kort sagt framstår det som om du baserer deg på ein karikatur av den politikken MDG faktisk står for, og når du avslutter med å samanlikne dei med eit av dei verste terrorvelda verda har sett, Røde Khmer, vert det totalt latterlig.
Sist endret av vidarlo; 2. september 2019 kl. 08:44.