Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Elitistisk dass
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Sjølvaste Vis innlegg
Hvis man skal sammenligne disse to partiene må nesten premisset være at MDG er et ensaksparti. Det de mener om andre saker springer ut ifra et miljøperspektiv.
Vis hele sitatet...
Samtidig vert einsaksparti ofte forstått som eit parti som kun bryr seg om ei sak, t.d. ein del av kritikken som har vore retta mot FNB.

MDG har politikk på dei fleste aktuelle saksfelt, og sjølv om motivasjonen gjerne har eit felles utgangspunkt, er dei ikkje eit einsaksparti slik eg ser det; dei har eit politisk program som gjer at veljarane veit korleis dei stiller seg i breidda av saker.

Om MDG skal måtte klassifiserast som eit einsaksparti er mange andre norske parti det og, inkludert Raudt. Det er ikkje nødvendigvis galt, men det er fort ein definisjon som forvirrar meir enn den oppklarer.