Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Hvis man skal sammenligne disse to partiene må nesten premisset være at MDG er et ensaksparti. Det de mener om andre saker springer ut ifra et miljøperspektiv.

Rødt mener at vi ikke kan løse problemene med klima og miljø med dagens kapitalistiske system, som er basert på stadig vekst. MDG mener derimot at problemene fint kan løses selv om vi har et system der forbruket må opp for at systemet skal fungere. Det er ihvertfall i mine øyne hovedlinjene i hva som er foskjellen på disse to partiene, og det er sagt på en så nøytal og objektiv måte jeg er i stand til å klare (på tross av at det etter mitt syn er fryktelig, fryktelig åpenbart hvem av dem som har rett)