Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Problemet mange personer har med MDG, er at partiet blir kritisert for å bare ha en sak, nemlig miljøet. Det MDG derimot gjør, er at de forstår verden utifra et miljøperspektiv. Det vil si at miljø er den saken som er viktigst, og skal være grunnleggende for alle avgjørelser.

– Du kommer fra et parti som har en helhetlig politikk på de fleste felter, mens De Grønne i sterkere grad er et ensaksparti?

– Det er feil utgangspunkt. Klimatenkning må gjennomsyre alle sektorer i samfunnet. Vi skal utvikle en bedre grønn helsepolitikk og grønn skolepolitikk.


(https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...til-de-groenne)

Om man tenker utifra et slikt utgangspunkt gir politikken til MDG (mer)mening, og svarer muligens på noen av spørsmålene du stiller innledningsvis. Akkurat dette svaret fra Solheim økte i hvertfall min forståelse for partiet, selv om jeg ikke stemmer på MDG.