View Single Post
støtter flaffersen sitt tips om eksponeringsterapi, dette kan gjøres så gradvis at ubehaget vil være lite-moderat, og det fungerer.
en annen ting å ha i bakhue er at det ikke finnes edderkopper i norge som er farlig for deg, og om du ikke liker bugs generelt sett så er det en bonus å ha edderkopper i hus