View Single Post
Det finnes flere beiteområder her jeg bor- de fleste ved en hovedvei. Rundt disse beiteplassene er det vanlige jorder; vil det ha noe innvirkning på om det vokser sopp der?