View Single Post
Tipper denne kan hjelpe:

https://www.youtube.com/watch?v=GqN--zcMrmQ

Søk på "skinny fat workout" eller noe lignende så finner du sikkert mye bra.