View Single Post
Finland Norge ved kauto-karasjok strekningen. Aldri sett mennesker der.