Tråd: Datura
View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Hvorfor folk velger et rusmiddel fremfor noe annet er veldig individuelt, når det kommer til Datura er det nok at mange ikke leser seg opp på forhånd, andre igjen har en holdning til rusmidler om at så lenge det gir rus, ja så skal det prøves.
Personlig mener jeg at det er galskap og helt ukritisk innta et gitt rusmiddel, uavhengig av hvilket rusmiddel det måtte være snakk om.

Her er en rusrapport som gir et innblikk i hvordan rusen på Datura kan utarte seg «Tripprapport: Datura stramonium»