Tråd: Datura
View Single Post
Man kommer langt med litt nysgjerrighet. Spesielt hvis man har dårlig dømmekraft i tillegg