View Single Post
Sitat av Dough Vis innlegg
Atte det står hvor sa du?


«Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet.
Vis hele sitatet...
Har du ikke lest teksten i linken du la ut?

"Forbud mot diskriminering.


https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§1-8"