View Single Post
Med mindre det står i kontrakten det ikke skal være flere kjønn kan du ikke gjøre noe.