View Single Post
Elitistisk dass
vidarlo's Avatar
Donor
Som entropi skriv: slikt lovverk finst ikkje. Det er avtalefridom på feltet. Står det i leigeavtalen at det kun er for jenter har du ei sak. Står det ingenting, har du ikkje ei sak, sånn grovt sett.