View Single Post
Det er selvsagt ikke noe lovverk som sier at man ikke kan leie ut hybel til hvilket som helst kjønn. Hvis man har issues med å dele bad og kjøkken med spesielle grupper av mennesker så er det en selv som må tilpasse seg.