View Single Post
RedPanda standing by
robhol's Avatar
Det er ikke alltid like lett å formulere seg på en måte folk forstår, og jeg måtte lese noe av dette et par ganger før jeg faktisk skjønte greia.

Hva med å gi oss et konkret eksempel på noe som blir oppfattet som kryptisk, og hva du mener med det? Har du prøvd å ganske enkelt ta deg litt bedre tid i en samtale (både muntlig og skriftlig) for å "mappe ut" setningen litt før den kommer ut?