View Single Post
Kjører alt igjennom jernbanen. Både forsikring og lån. Med forsikring gikk jeg fra totalt 19.000 kr i året ned til 8700 kr i året med innbo, hus, bil, skade, død, og dyreforsikring.
Hadde alt i sparebank 1 tidligere, men med såpass forskjell på pris kan man ikke akkurat se bort i fra.