View Single Post
Jegg jobber selv i bransjen, og i forhold til vilkårene til de største selskapene er det først og fremst på personforsikringene man finner de vesentlige forskjellene. If har for eksempel en mye bedre barneforsikring en det Gjensidige har. Når det gjelder bil, innbo, hus etc vil jeg si at de største er relativt lik ift. vilkår.

På reiseforsikring er If best. Dette går ikke bare på vilkårene, men på det nettverket som er tilgjengelig og det apparatet som settes igang om for eksempel skulle bli alvorlig syk når du er på tur (Europeiske Reiseforsikring er en del av IF).