Tråd: Borgerlønn?
View Single Post
Borgerlønn kunne kanskje vært en måte å redusere skjevfordeling fra NAV eller å frigjøre ressurser hos nav til å strømlinjeforme NAV ennå mer. Idag er feks nav kommunale tjenester i for stor grad basert på skjønn og kanskje også trynefaktor. Dette blir en påstand og jeg kan ikke dokumentere akkurat det - men jeg deltok i et prosjekt hvor vi forsøkte å hjelpe de som sliter mest i samfunnet og kom da i kontakt med en stor andel nav brukere, og mange av disse hadde livsopphold som eneste faste inntekt. Variasjoner på tilleggsytelser virket å være veldig stor fra de forskjellige brukerne. Noen fikk feks ekstra penger for å kjøpe vintertøy, andre ikke. Og det var også forskjell på satsene fra de forskjellige kommunene slik at det var variasjoner på på over 1200 kr netto per månedlig utbetaling mellom de kommunene som betale høyest sats og de som betalte lavest sats. Enorm forskjell der.

For de som lever av livsopphold og ikke har andre muligheter så ville nok borgerlønn kunne være en fin ting. Da vil det være samme sats uansett hvilken kommune navklienten tilhører.

At folk skulle gå mann av huse for å leve i fattigdom har jeg liten tro på. For om vi noen gang skulle innføre borgerlønn så vil jo satsene være så lave at enhver jobb du kan få feks vaske dass og tømme søppel være langt bedre betalt og vil gi en helt annen økonomisk frihet, pluss at det vil gi arbeidstaker en sosial arena, og vedkomne vil kunne kjenne på lykke eller tilfredshet ved å vite at de bidrar positivt til samfunnet.

Borgerlønn som et middel til å utjevne forskjellene for de som idag har det aller tøffest økonomisk, og kanskje også for å kutte årsverk i NAV kan være en positiv ting. Borgerlønn for at vanlige folk som egentlig klarer seg selv skal ligge på sofaen å se youtube eller game har eg liten tru på. Og dermed så blir det kanskje også problematisk med borgerlønn. For det vil nok være noen som i ren latskap eller makelighet melder seg ut av arbeidslivet for å kunne få penger uten innsats. Og skal man sortere hvem som kan få borgerlønn, ja da er det jo ikke borgerlønn.
Sist endret av random67489; 13. april 2019 kl. 11:18.