Tråd: Borgerlønn?
View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Er du kirurg?
Det er ein grunn til at kirurger har eit medisinstudium + spesialisering, mens snekkaren har to år på skule og to år i lære. Generelt sett er det enklare å automatisere jobber med lågare utdanningskrav, ettersom det jamt over er jobber med langt mindre vurderinger. Stendarar står med seksti centimeters avstand. Blindtarmer har ingen slike standardmål.
Vis hele sitatet...
Du tar feil. Det som er vanskelig å forstå å lære for oss er nødvendigvis ikke vanskelig for en datamaskin.

For meg er det like vanskelig å forstå hvordan en snekker klarer å få en vegg til å stå av seg selv som det er å bytte ut et hjerte. Om antall parameter som skal vurderes er 100 ganger så mange på hjerteopperasjonen så er ikke det er problem for en datamaskin selv om vi synes det er vanskeligere.

Automatiseringen er heller ikke slik at folk blir helt borte fra jobbene. Der det før var hundre mann som gjorde manuelle oppgaver er det nå kanskje bare 10 stykker som kontrollerer roboter. Disse 10 er fortsatt de som har kunnskap og kan vurdere ting en datamaskin ikke kan vurdere. Disse 10 vil aldri kunne erstattes men de 90 andre er uten jobb. Dette skjer nå der jeg jobber. Vi som både kan den manuelle jobben, den administrative jobben og kan håndtere robotene blir en elitegruppe. De som ikke strekker til blir etterhvert en belasting for firmaet.

Om ikke alle kirurgoppgaver kan byttes ut eller alle håndtverkoppgaver kan byttes ut er ikke hovedproblemet. Problemet er at for hver oppgave som kan byttes ut så forsvinner det arbeidsplasser og det skapes ikke nye jobber.

At automatiseringen ikke skjer fortere en den gjør i dag er ikke fordi vi ikke kan. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre for stor del av befolkningen arbeidsledig.

Se på landbruket. For 100 år siden jobbet store deler av befolkningen med landbruk. Etter mekaniseringen så forsvant mer en 90% av bøndene mens produksjonen gikk opp. Disse folkene gikk over til industrien men nå forsvinner industrijobbene i høyt tempo. Tidligere har folk fra industri kunnet gå over i servicenæringen men der forsvinner også jobbene siden netthandel har overtatt. Vi ender opp med at det ikke er noen plasser å flytte arbeidsstyrken.