View Single Post
Går ut fra at det handler om å ha en form for kontroll. Både på hva gjestene har med seg inn på lokalet, samtidig som det kanskje er for å utelukke andre typer uønskede hendelser. Som for eksempel tyveri av dyre jakker og gruperinger som ikke er ønsket på stedet. Det kan også være at stedet ønsker å tjene noen ekstra kroner per gjeset. Men ser for meg at en kombinasjon av disse er tingen.