View Single Post
I failed unit tests
Freddy_fred5's Avatar
Donor
Om du ikke får lov til å ta med deg jakker inn så får du ikke lov til det. De kan sette regler for eget lokale som de føler for (innenfor lovens grenser, såklart.)

Om du føler for å ha med deg jakka, stikk en annen plass. Gi dem gjerne review på nett og evt. mail om hva føler.

Jeg er enig i at argumentet rundt bevillingen høres litt merkelig ut, men det er kanskje en dodge rundt motargumentet "men det er en teit regel dere har satt."