View Single Post
Sitat av Skepty Vis innlegg
Dette er ikke noe noen mennesker har og andre ikke har, det er ulike mennesker som er i stand til å bygge gode relasjoner til ulike mennesker, dermed kan det argumenteres for at det er viktig med ulikhet i yrkesgruppen.
Vis hele sitatet...
Det stemmer ikke helt det der altså. Faktisk er det slik at noen psykologer lykkes med nesten alle klientene sine mens andre mislykkes med de fleste, og at det er ganske uavhengig av hvilke metode de bruker eller "skole" de tilhører. Så forskningen som finnes på terapeutisk relasjon tyder nettopp på at noen psykologer "har det" og andre ikke, ikke at det først og fremst handler om god match. Det er ikke dermed sagt at dette er medfødt og ikke i stor grad kan læres. Men enkelt sagt, gode psykologer er stort sett gode for alle.

Nå er det ikke dermed sagt at metode ikke er viktig. De lærde strides litt om hvorvidt terapeutisk relasjon er virksom i seg selv eller bare en forutsetning for effekt av metoden, men slik jeg har forstått det er det enighet om at en god relasjon uten "verktøy" ikke er nok. Når det gjelder hvilken metode som er best, så er det selvsagt vanskelig å forske på siden man må ha veldig likt utgangspunkt og likt behandlingsforløp mellom kontroll- og testgruppe. Konkrete lidelser som spesifikk angst er lettere å ha kontroll på i en studie enn sammensatte diagnoser og mer "vage" symptomer, og kortvarige behandlingsformer med tydelige retningslinjer egner seg bedre å forske på enn mer fleksible metoder.

Men uansett, finn en bra psykolog. Det er pri én. Får du ikke noen opplevelse av framgang innen rimelig kort tid, bytt til en ny.

Innser at jeg burde hostet opp noen kilder her, kanskje jeg får gjort det etterhvert.
Sist endret av *pi; 20. mars 2019 kl. 15:25.