View Single Post
Sitat av wormhole Vis innlegg
En grunn til at jeg er skeptisk til profesjonpsykologer generelt er min egen vurdering av mennesker jeg har møtt som enten er nesten ferdig utdannet eller på sitt ørtende år med å ta opp fag for å komme inn på studiet, der ingen av dem slo meg som spesielt egnet for jobben. En av de jeg møtte sa tilogmed selv at hun begynte å tvile på om hun hadde valgt riktig. Mange benytter muligheten bare fordi de kan, og at det ligger en prestisje som for mange er viktigere enn selve arbeidet. Jeg har ingen god løsning på hvordan rekrutteringen burde foregå, ettersom antallet som søker denne retningen er så enormt, men det burde være ganske åpenbart at egenskapen ved å sette seg inn i andres hode ikke er direkte samsvarende med evnen til å få 6 i alle fag.
Vis hele sitatet...
Jeg synes denne skepsisen er ubegrunnet. Hva er det som gjør deg egnet til å være psykolog? Du har abstrakte begrep som empati, medmenneskelighet, sympati, forståelse, erfaring, visdom og så videre men er dette noe som kan rekrutteres etter? Svaret mitt heller mot nei. De egenskapene det er viktig å ha som psykolog er noe en får gjennom utdanningen og arbeid som psykolog. Det finnes ingen evidens for at det er noen mennesker som er bedret egnet enn andre som psykolog.

Det det derimot finnes evidens for er at terapeut-klient relasjonen er svært viktig for behandlingsutfallet. Dette er ikke noe noen mennesker har og andre ikke har, det er ulike mennesker som er i stand til å bygge gode relasjoner til ulike mennesker, dermed kan det argumenteres for at det er viktig med ulikhet i yrkesgruppen. Dette er en relevant problemstilling ettersom det med dagens system er en noenlunde homogen gruppe som utdannes til psykologer. Til tross for dette er det vanskelig å skulle finne alternativer til dagens system, men det evinnelige gnålet om at dagens rekruttering er dårlig fordi det ikke tester for yrkesrelevante egenskaper er jeg lei av.