View Single Post
Hva mener du?

Hvilke mekanismer som er i sving, altså hvordan psykoterapi fungerer.

Eller hvordan det har fungert for folk her på bruket?