View Single Post
(egentlig ikke)
Jeg kom over denne artikkelen i tidsskriftet for den norske legeforening. Artikkelen ble publisert 12. november. Jeg synes det er bra at en slik artikkel blir publisert på et sted hvor jeg antar at en del leger er inne å leser.