View Single Post
Sitat av DigitalAnarchy Vis innlegg
Jeg fikk avslag i dag. Har tjent under 200k og skatteetaten fant at; "Beregningen viser at du i løpet av året har disponert gjennomsnittlig kr 2 424 mer per måned enn det som
anses tilstrekkelig til et nødvendig, nøkternt underhold.
Skattekontorets konklusjon er derfor at du ikke
oppfyller vilkårene for skattebegrensning ved liten skatteevne, jf. skatteloven § 17-4.
"

Har altså rundt 2,5k mer per måned enn det som anses som nødvendig selv når man tjener under 200k i året, ikke værst! :P
Vis hele sitatet...
Hørtes merkelig ut. Ville vurdert en klage. Har man samme adresse som foreldre tar Skatteetaten gjerne å regner med at man bor der gratis.

Ville skrevet en utfyllende klage. Sett deg inn i hvorfor du har fått klage. Finn ut satsene for nøkternt livsopphold. Vis at du måtte leve under det. Har du bodd hjemme, så si du har betalt for leie/strøm/mat.

Ta gjerne med en legeerklæring som viser at du er langvarig syk, og at du ikke har neon mulighet for å forsørge deg selv.