View Single Post
Jeg har hatt lav inntekt i noen år nå, og fant ut rett før jul at jeg skulle skrive et brev til skatteetaten. Jeg skrev enkelt og greit noe ala dette(endringer må til for evt andre som følger malen):

Skatt Øst Oslo
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo


Jeg søker med dette om særskilt skattelette i henhold til paragraf 17-4 i Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) for årene 2010, 2011 og 2012.

Litt historie om hvorfor jeg har hatt lav inntekt, og litt kort om mine utsikter for økt inntekt I tiden fremover. Hvis gjeld nevn det også.

Om det er nødvendig kan jeg fremskaffe dokumentasjon på behandling og annet dere måtte trenge for å behandle saken. Det er da bare å ta kontakt.

Fullt Navn
FØDSELSNUMMER
ADRESSE
MOBIL
EPOST


Mvh

____________________
Navn Navnesen
Vis hele sitatet...
Nå idag fikk jeg tilbakemelding på at jeg for året 2011 får tilbake 33k og for året 2012 36k. Jeg har ikke hørt noe om 2010, selv om jeg søkte for dette også.
Kan nevne at for 2011 var Alm. inntekt 137K (altså 10k over kravet), og pensjonsgivende inntekt var 212k.
For året 2012 var Alm. inntekt 126k (rett under kravet), og pensjonsgivende inntekt var 204k.

Med andre ord, om du har/har hatt lav inntekt/AAP, så anbefales det å søke om skattelette! Til vanlig bør man skrive dette på ligningen når den leveres.

Nå er det bare å smøre seg med tålmodighet til utbetalingen dukker opp på konto!