View Single Post
Da er du et steg nærmere og kunne kontrollere fresen. Du må ha en manuell kontroller for og kunne sette 0 punkt, skifte verktøy og eventuelt teste kombinasjoner av spindelhastigehet og mating.

Fant en software for og kontrollere hele greia:

http://www.linuxcnc.org

Du må ha noe som kan generer G kode(koden CNC maskiner snakker med.

Men det finnes det masse av software for.