View Single Post
En annen myte er at dess lengere nord soppen vokser, dess mere potent skal den være. Kan du avklare det?