View Single Post
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
Trådstarter DonorCrew
Eikehette (Mycena inclanata)

fig 11

Flere bilder
Flere arter innenfor denne gruppen finnes i norsk natur, de har hvite skiver, som kan minne om galerina, og hvite sporer.
Den vokser i barskog, kan bli 9cm høy og hatten kan bli opp til 4.5 cm i diameter, hatten er klokkeformet og har ofte en liten tupp.
Det lille kjøttet som er på denne soppen ødelegges lett ved berøring.

Spiselighet: Uspiselig.


Virkestoffer og farmakologi
De psykoatkive stoffene i spiss fleinsopp er hovedsaklig, jeg bruker den Engelske skrivemåten (nomeneklatur)
for enkelhetens skyld.

Psilocybin (C12H17N2O4P)

Stoffet det finnes mest av i soppen, konverteres til psilocin i kroppen.

Psilocin (C12H16N2O)

Stoffet som hovedsaklig gir den hallusinogene effekten av soppen.
Det er et psykedelisk stoff i gruppen tryptaminer som virker på serotoninkomplekset, hovedsaklig på 5-HT2A samt 5-HT1A og 5-HT2C reseptorene, slik som andre stoffer i gruppen (bl.a. LSD og DMT), Alexander og Ann Shulgin utforsket et stort antall tryptaminer i boken TiHKAL, førstnevnte var også oppdageren av mange nye tryptaminer han synteserte selv.

Stoffet er veldig ustabilt og brytes ned lett.
Det er forekomster av stoffet i fersk sopp, men forsvinner nesten helt når soppen tørkes.

Baeocystin (C11H15N2O4P)

Et analog av Psilocybin, finnes i små mengder. Det er lite til ingen info om menneskelig farmakologi, Jochen Gartz (utgiver av "Magic Mushrooms around the world") nevner en studie der 10mg Baeocystin produserte omtrent samme effekter som samme mengde med psilocybin. Han prøvde 4mg på seg selv og rapporterte svake hallusinogene effekter.

Norbaeocystin (C10H13N2O4P)

Enda et analog av psilocybin, det er ingen kjente studier angående stoffet, vi vet svært lite om det.

Phenetylamine (C8H11N)

Finnes over alt i planteriket. Er lik amfetamin i virkemåte, det slipper ut norepenephrine og dopamine, men har en halveringstid på bare 5-10 minutter.
Phenetylamine er dog ikke aktivt oralt og vil derfor ikke bidra noe i en tripp.


Spiss fleinsopp er et av de mer potente soppene, det har vært mange rykter rundt variasjonen i nivå av virkestoff fra sopp til sopp, så vi skal ta for oss det her.
Flere studier har blitt foretatt rundt mengden av hallusinogene stoffer i spiss fleinsopp.
I 1993 rapporteres det en gjennomsnitlig mengde på 1% psilocybin (prosent tørrvekt av sopp) som går fra et minimum på 0.2% til et maksimum på 2.37%, som er den høyeste konsentrasjonen av hallusinogener i en sopp.
Små sopper har høyere prosentandel virkestoff men store sopper har mest mengde virkestoff.
En finsk studie analyserte gamle herbariumprøver av spiss fleinsopp og konkluderte med at selv om mengden psilocybin minker lineært over tid, så er det et relativt stabilt stoff, de klarte å finne psilocybin i prøver som var 115 år gamle!
Michael Beug og Jeremy Bigwood analyserte prøver fra Nordvestamerika og rapporterte konsentrasjoner fra 0.62% til 1.28% av tørrvekt, og konkluderte med at spiss fleinsopp har det mest stabile nivået av psilocybin av alle de psykoaktive soppene.
Konklusjonen er at mytene om "Dronningflein", som er et absurd antall ganger mer potent enn sopp fra samme klynge, er nettop dèt, myter fortalt av gamle travere for å skremme og imponere uinvidde.

Dosering og Tripp nivå
For å være på den sikre siden doserer man helst spiss fleinsopp i tørr form, og i vekt, ikke antall sopp.
Man kan dele inn doseringen slik:

Minimum mengde for effekt - 0,25 g
Nivå 1 - 0,5 g
Nivå 2 - 1 g
Nivå 3 - 1,7 g
Nivå 4 - 2,7 g
Nivå 5 - 3,6 g

For å gi en innsikt i hva dosene vil produsere vil en dose på 1.8 gram tørket spiss fleinsopp gi det noen
kaller en "Level 3" tripp.
De forskjellige nivåene kan deles inn følgende.

Nivå 1 - Mild "stein" effekt, visuelle forbedringer (klarere farger, sterkere kontraster). Små unormale oppfatninger av kortidshukommelse.

Nivå 2 - Sterke farger, visuelle effekter (ting puster, glir etc) mulighet for 2-dimensjonelle mønstre når man lukker øynene. Forvirring kan oppstå, tanker blir ustrukturert. Kortidshukommelse endres og kan lede til distraherende tankemønstre.
Økt kreativitet merkes, for man føler seg ikke begrenset av vanlig tankemønstre (tenker utenfor boksen).

Nivå 3 - Veldig tydelige visuelle effekter, alt ser bøyd ut og/eller mønstre/kaleidoskop blir sett på flate overflater som vegger. Milde hallusinasjoner som vann der det ikke er vann (på gulv f.eks), Lukker man øynene kan manse 3-dimensjonelle hallusinasjoner. Synestesi oppstår (sanseforvirring), man kan smake farger, lukte toner etc. Tidsperspektivet forvrenges og man kan føle seg låst i et øyeblikk i tiden.

Nivå 4 - Sterke hallusinasjoner, objekter glir sammen og endrer form. Misting eller splitting av egoet (ting kan snakke til deg, du føler motstridende tanker samtidig etc). Kan miste kontakt med realiteten.
Tidsperspektivet er så endret at det mister mening. Kan få ut av kroppen opplevelser (observerer seg selv utenfra). Sansene er ikke bare forvirret, de blandes helt sammen.

Nivå 5 - Totalt frakoblet fra den virkelige verden, man har ingen visuell kontakt med det rundt seg, alt er hallusinasjoner. Egoet forsvinner helt, sansene slutter å fungere på vanlig vis, man smelter sammen med objekter eller universet forøvrig.
Tapet av kontakten med virkeligheten er så markant at det ikke kan beskrives i ord. De forgående nivåene kan beskrives med en relativ sikkerhet, dette nivået går forbi alt, og kan lede til spirituell opplysning, enhet med universet, nirvana (eller det motsatte) etc.

Oppbevaring av sopp
Tørk sopp ved å spre de utover ark, avis e.l. ofte er det en ide å rotere de nå og da, soppen har en tendens til å klebe seg til papiret sånn du må rive de av senere. Etter en to tre dager skal soppen være knusktørr, skaff deg en syltetøyglass, kjøkkenklut og vanlig bordsalt. Hell en broderlig haug med salt midt på kjøkkenkluten, knyt hjørnene sammen diagonalt sånn du får en pose.
Legg soppen nederst i syltetøyglasset og legg posen med salt over, skru igjen lokket og lagre det mørkt, tørt og helst kaldt.
Personlig har jeg lagret sopp slik i over 1,5 år (i romtemperatur) uten å miste nevneverdig potens.


Kilder
wikipedia.org
shroomery.org
mushroomexpert.com
Norsk forum for sopp og nyttevekster
Sist endret av Dodecha; 25. september 2019 kl. 09:34. Grunn: Oppdatering av dosering