View Single Post
Ta tabletten(e) når alarmen på telefonen ringer/lager lyd.