View Single Post
Det var det ja...
914
Nå er ikke jeg så kjent med C, men det ser ut som du henter ut maks størrelse på arrayet på feil måte. Maxtopper som du deklarerer arrayet med, er kanskje ikke tilgjengelig når det kjøres. (Skal det være cout eller count i linje 3?) Anbefaler å deklarere Maxtopper som en egen variabel og bruk den direkte, eller finn funksjonen som returnerer arrayets størrelse. Sånn ville jeg gjort det i Delphi iallefall. Som sagt, jeg kan være helt på vidda. (Finnmarksvidda. Hehe!)

Du får sikkert bedre svar senere i dag.