View Single Post
Hei, Jeg har fått en innlevering (går forøvrig første året på NTNU i gjøvik) som jeg sliter med. Oppgaven er som følger:

Lag funksjonene void skrivTopper() og void Topp::skriv()
Den første funksjonen går gjennom alle toppene som er i bruk. Først skrives toppens nummer.
Deretter skrives alle toppens data (vha. den andre funksjonen). Utskriften stanser for hver tiende
Topp, og brukeren blir bedt om og må skrive ett tegn for at utskriften skal fortsette.
Vis hele sitatet...
det er en global array med objekter:

Kode

Topp   toppene[MAXTOPPER + 1];    //  Array med Topp-objekter.
og jeg prøver å loope gjennom på følgende måte

Kode

void skrivTopper() {       //  Skriver ALLE toppene:
	for (int top = 1; top < (MAXTOPPER + 1); top++) {
		cout << Topp::toppene[top];
	}
}
error koden jeg får er:

Kode

Error (active)	E0135	class "Topp" has no member "toppene"
Hadde vært flott om noen kunne forklart meg eller henvist til kilder som forklarer hvordan globale arrays fungerer mtp klasser osv.