View Single Post
Lett tilgjenglig informasjon sier at ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde.

8 måneder er ingenting. Det er 5 måneder lengre enn prøvetiden for nyansatte på de fleste arbeidsplasser. Det er ikke vanlig å gå opp i lønn etter mindre enn et år i jobben. Hvis du får mer ansvar, andre/nye arbeidsoppgaver enn forespeilet i stillingskontrakten og/eller ny og økt kompetanse så kan du fremme spørsmål om økt lønn. Vanligvis forhandles lønn én gang i året i forbindelse med lønns- eller medarbeidersamtaler (og ikke første året, da har allerede partene blitt enige om lønn via signert kontrakt).

Utgangspunktet er at arbeidstaker har krav på den lønn som er angitt i arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvorvidt arbeidstaker har rett på årlig lønnsvekst vil bero på hva som er avtalt mellom partene, og hvorvidt en slik rett kan utledes av for eksempel personalhåndbok eller tariffavtale.