View Single Post
Kan man egentlig dø av overdose så lenge man ikke klikker helt og gjør noe dumt man dør av? Sakset fra Wikipedia.


LSD påvirker i liten eller ingen grad biologiske reseptorer som regulerer vitale funksjoner.[1] Det finnes ingen dokumenterte dødsfall på grunn av LSD-overdoser.[1][16] LSD er kroppslig veltolerert og fører ikke til skader på hjernen eller kroppen.[1][16]

Ifølge EMCDDA er "Seriøse bivirkninger eller dødsfall grunnet ulykker eller selvmord under effekten av LSD ekstremt sjelden.[2] Ifølge USAs Trafikkadministrasjon er "tilfeller av LSD-påvirket kjøring ekstremt sjelden".[19]

Det er ikke dokumentert at bruk av LSD eller andre psykedelika fører til nevropsykologiske problemer.[20] Bruk av LSD fører ikke til schizofreni,[2][21][22] men LSD kan utløse symptomer hos pasienter med schizofreni.[23]

LSD og andre psykedeliske substanser er ikke kjent å skape avhengighet, tvangsmessig bruk, eller abstinenssymptomer.[1][2]

Flere internasjonale ekspertpanel har rangert LSD som mindre skadelig for den enkelte bruker og samfunnet enn alkohol, tobakk og en rekke andre vanlige rusmidler.[24][25][26][27][28]