View Single Post
Tastaturkriger
Deezire's Avatar
Hvis du opplever et epileptiske anfall og blir helt blå så holder du på å dø. Ingen "egodød", ekte død.