View Single Post
Hvorfor ikke native støtte i win10? En av de tinga som gjorde at win10 var en nødvendig oppgradering

https://www.eltima.com/article/laptop-with-serial-port/