View Single Post
Sitat av caperno Vis innlegg
Arbeidsavklaringspenger er en dagytelse og utbetales for fem dager per uke.
Dagsatsen for arbeidsavklaringspenger fremkommer ved å dividere den årlige ytelsen med 260. Noe som da blir 21,66666666666667 dagssatser. Det er den ekstra 1,66666666666667 dagssatsen pr. måned som er årsaken til misforståelsen her. Med den så blir totalen 260 dagssatser i året. Du mister altså ikke utbetalinger for 20 dager.

https://www.nav.no/rettskildene/Rund...ger.232397.cms
Vis hele sitatet...
smokeeye's utregninger er helt riktige, helt til han regner to meldeperioder (28 dager, 20 betalte) for å være en måned. Derfor kommer han frem til feil månedsbrutto.

Hadde det kun vært 20 betalte dager i en måned hadde det utgjort 240 dager hvert år, men som sagt flere ganger så stemmer ikke dette.

Men det ser ut til å være veldig vanskelig å forstå. Jeg gir opp.