View Single Post
Troller du?

Igjen regner du at det kun er 20 ukedager i en måned og klarer å regne bort 13 050,- på ett år.
2G = 170 490,- og deler vi det på tolv måneder blir månedsutbetalingen 14 207,5.

Det er ingen regler om ekstra utbetaling i september eller annen dagssats for noen som helst dager for meldekort uten endringer.
Derimot gjelder dette:
Arbeidsavklaringspenger skattes som arbeidsinntekt og er pensjonsgivende inntekt. Pengene utbetales uten skattetrekk for to 14-dagers perioder i juni måned og for første 14-dagers utbetaling i desember måned.
Vis hele sitatet...
Nav.no

Og etterbetaling av den årlige justeringen skjer i juni, dette er spesifisert på utbetalingsslippen.

Skal jeg forklare mer vil jeg bare gjenta måtte meg selv.