View Single Post
Jeg var ikke klar over at man kunne søke om dette utenfor skatteoppgjøret?

Det er også inntekts- og formuegrenser å forholde seg til om man søker om skattebegrensning.
1. Høyeste inntekt 127 000kr for enslige, 116 700kr for hver ektefelle og 233 400kr samlet for ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere.
2. Har du mer enn 200 000kr i nettoformue som enslig eller 100 000kr hver som ektefelle legges det til en halv prosent av formuebeløpet til inntekten.
(Mener dette er tallene som gjelder for 2013)

Har du Ung Ufør tillegget (2.44G) er du over inntektsgrensen for 2012 for å få skattebegrensning med omtrent 1 500kr i årsinntekt.
Så har du blitt langvarig syk med alvorlig nedsatt funksjonsevne før fyllte 26år er du altså for syk til å få skattebegrensningen beregnet på de som har langvarig og alvorlig nedsatt funksjonsevne og inntekt. Ko-ko.

Skattebegrensning på Skatteetaten.no
Skatteloven hos Lovdata.no