View Single Post
Hvor lang tid tar det vanligvis å få behandlet en slik søknad? 3 måneder?