View Single Post
Personlig så synes jeg likestillingskampen ofte drukner i støyen fra uromomenter i begge leirer som gjør likestilling til en kjønnskamp.
Det er ikke oss mot dem, eller de mot oss. Likestilling gjelder alle.