View Single Post
Sitat av Sjølvaste Vis innlegg
Njaa, jeg vet ikke om jeg går helt med på din definisjon av feminisme.

Feminisme handler vel enkelt og greit om å bekjempe samfunnets forhåndsdefinerte kjønnsroller. Det handler om å fjerne både forventninger og begrensninger en automatisk blir tillagt av samfunnet utifra hvilket kjønn man har, og det gjelder i like stor grad menn som kvinner. Det er altså i utgangspunktet ikke nødvendigvis (bare) en kamp mot undertrykking av kvinner.
Vis hele sitatet...
https://en.oxforddictionaries.com/definition/feminism

Dersom det gjelder i like stor grad for kvinner og menn er det synd at begrepet velger å nevne det ene kjønnet i navnet og eksludere det andre. Ideologen er ekstremt polariserende spesielt i et samfunn hvor kanskje menn er de møter på mest forventninger og begrensninger grunnet kjønn. Begrepet blir i tillegg da brukt som et slags ord for likestilling samtidig som det i praksis fremmer det motsatte.

Hvorfor ikke bare glemme begrepet som impliserer at det handler om kvinners rettigheter historisksett og bruke noe som fokuserer like mye på alle og mer? for eksempel: Egalitarisme

Feminisme har endret seg så mye fra hver generasjon at det ikke finnes noen rød-tråd annet en at det handler om motstand mot konservative samfunnsstrukturer hvor sannsynligvis biologi er største grunnen for har oppstått fra starten av og utvikling teknologi er hovedgrunn for at de biologiske forskjellene er blitt utjevnet. Snakker om sanitær produkter, medisiner etc..