View Single Post
Sitat av DrPerception Vis innlegg
Vil heller si det kom av likestilling, ikke feminisme.

Feminisme er en ideologi hvor man tenker at den ene parten(Menn) er undertrykkere og andre parten(Kvinner) blir undertrykt.
Feminismens mål er at kvinner skal ha samme forutsetninger som menn gjennom likestilling.
Vis hele sitatet...
Det kan du godt si, men det har stort sett vært kvinnenes kamp for rettigheter som har drevet frem likestillingen vi har oppnådd. Og den har kommet menn også til gode. Det gav mening å kalle det feminisme i den konteksten, men vi kan sikkert diskutere hvor godt det ordet passer nå. I alle fall i global sammenheng mener jeg det gir mening å bruke ordet for å synliggjøre at det er et skjevt forhold. Jeg kaller meg selv feminist, men ser hvordan det kan misforstås og opplever ofte å bli tatt til inntekt for en del holdninger jeg ikke har.

Jeg mener altså ikke at menn i seg selv er undertrykkende nødvendigvis, men de underliggende strukturene er undertrykkende. Til dels for begge kjønn, men på verdensbasis klart mest for kvinner. Det at kvinner er undertrykket gir sekundære negative effekter for både menn og kvinner, så det er ikke egentlig noen vinnere her på gruppenivå.
Sist endret av *pi; 10. mai 2019 kl. 10:52.